Logi i Dominica

Åben kort

10:05:13

AP Vacation APT

1st Avenue, Checkhall , Massacre

Kent Anthony's Guest House

Great Malborough Street, Roseau

DAN's Villa

Trafalgar Falls, Paillotte Road, Roseau

Garraway Hotel Hotel

1 Dame Mary Eugenia Charles Boulevard, Roseau

Seaworld Guest House

Dominica

Cherry Lodge

King's Lane, Roseau

Narakiel's Inn

Saint John's Avenue, Roseau

Soufriere Sulphur Springs Guesthouse & Restaurant

Gallion Road, Soufriere

Symes Zee Villa

34 KIng George V Street, Laudat

Beyond Vitality Nature Camp

P.O.Box 876 #1 Belle Fille Road, Castle Bruce

Garvin's Apartment

Scott's Head, St. Mark, Soufriere

BISA HOTELS & RESTAURANT ROSEAU

18 OLD STREET 3RD FLOOR, Roseau

Overniter

King's Lane, Roseau

Crescent Moon Cabins

Roseau

Mr. Clean Bed & Break

9 Federation Drive, Roseau

3 rivers eco lodge

Newfoundland estate, Rosalie

Hotel Fort Young

Victoria Street, Roseau

Peppers Cottage Hotel

Gimmit Housing Scheme LOT 276, Roseau

Wale's Yard (CHEAP COMFORTABLE ROOMS)

St Georges Parish, Wotten Waven

Mango Island Lodges Boutique hotel

Syers Estate, Saint Joseph

Rosalie Bay Resort

14 Great Marlborough Street, Roseau, Dominica

Hyram's Guest House

Rose Street, Roseau

Bluemoon Cottage

Morne Prosper Main Rd P. O. Box 1234, Roseau, Morne Prosper

Papillote Wilderness Retreat

Trafalgar Falls, Paillotte Road, Trafalgar

Harmony Villa

Pont Casse, Dominica, Pont Cassé 00000

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikEtableringFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLægeMadMoskeMuseumNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjbiludlejning